foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 Giżycko

1.Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2023/24.

2.Granice obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

 


Na podstawie art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku informuje, że  w roku szkolnym 2023/2024 w klasie I sportowej będzie prowadzone szkolenie sportowe w dziedzinie pływanie, natomiast w klasie IV sportowej będą prowadzone szkolenia sportowe w dziedzinach: żeglarstwo (pierwsza grupa ćwiczeniowa) oraz piłka siatkowa (druga grupa ćwiczeniowa).
Dyrektor Szkoły informuje, że od 01 marca 2023 r. rozpoczniemy rekrutację dzieci do klasy I o profilu ogólnym i sportowym pływanie oraz do klasy IV sportowej o profilu żeglarsko - siatkarskim na rok szkolny 2023/2024.
Na stronie internetowej szkoły www.czworeczka.pl w zakładce Rekrutacja 2023/2024  od 01 marca dostępne będą   dokumenty : regulaminy, formularze zgłoszeń i wniosków oraz  i harmonogram rekrutacji.
Wypełniony wniosek/zgłoszenie (pobrany ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły) do poszczególnych klas należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie wskazanym w dokumentach.

mgr Bartosz Orczyc-Musiałek