foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 Giżycko

Szanowni Rodzice

Komisja Rekrutacyjna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku informuje, że 12 kwietnia na drzwiach frontowych szkoły zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej o profilu ogólnym.
Rodzice kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani proszeni są o kontakt z przewodniczącą komisji  pokój 112  ( we środę 12 kwietnia 2023r od 14.00-16.00  lub w piątek 14 kwietnia 2023r  od  7.30-11.00) lub telefonicznie 798  615  910

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej
Grażyna Piatczyc-Wójtowicz