foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 Giżycko

W roku szkolnym 2021-2022 nasza szkoła przystąpiła do programu Aktywna Tablica. Jest to program rządowy uchwalony przez Radę Ministrów na lata 2020 - 2024.
W jego ramach, podstawowe szkoły publiczne oraz niepubliczne mogą się ubiegać o dofinansowanie na zakup sprzętu takiego jak m. in.: projektory interaktywne, ekrany dotykowe, tablice interaktywne i wiele innych. Nasz szkoła jest jedną z 4530 szkół, które uzyskały dofinansowanie ze względu na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.
Nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu wyposażenia.

1.Lista zakupionych pomocy  w ramach programu Aktywna Tablica.

2.Film - "Magiczny Dywan".