foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 Giżycko

  • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 informuje, że w związku z koniecznością ograniczenia zużycia energii elektrycznej przez jednostki sektora finansów publicznych, od dnia 01 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. (termin może ulec zmianie) OŚWIETLENIE BOISK SZKOLNYCH ZOSTAJE WYŁĄCZONE.

  • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 informuje, że od dnia 24.10.2022 r. oświetlenie boisk sportowych będzie wyłączane o godzinie 19.30.

Orlik