foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 Giżycko

Szanowni Rodzice

Od 01.04.2020r. wpłaty za obiad należy dokonywać przelewem elektronicznym na konto szkoły 

 PEKAO S.A.     65 1240 5787 1111 0010 5861 4825

z dopiskiem w tytule :

Imię i nazwisko ucznia korzystającego z obiadów, klasa,

oraz miesiąc, za który jest dokonana opłata.

Płatność   z góry do  10 każdego miesiąca (np. do 10 kwietnia płacimy za kwiecień, itd)

W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, uczeń skreślony będzie z listy  stołujących się.

Również od 01.04.2020 zmienia się cena jednego obiadu i wynosić będzie 3zł 50 gr.

Poniżej przedstawiamy Państwu cenę obiadów na kolejne miesiące:

  • Kwiecień – 52zł 50 gr
  • Maj – 70 zł
  • Czerwiec – 56 zł