foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 Giżycko

 

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku: nauczyciele, wychowawcy klas, psycholog szkolny, pedagog szkolny, dyrekcja szkoły, inni pracownicy szkoły.
 • Bezpłatny Telefon Zaufania, tel. 116 111 (czynny cała dobę)
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wodociągowa 15 tel.87 428 56 06
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 33 tel.87 429 99 62
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5 tel.87 429 10 89
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Smętka 5 tel.87 428 33 15
 • Sąd Rejonowy, III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Gdańska 11 tel.87 429 21 94
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, ul. Gdańska 11 tel.87 441 80 06
 • Komenda Powiatowa Policji, ul. 1-go Maja tel.87 429 92 00
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, tel.87 428 4030
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel.801120002
 • Biuro Rzecznika Praw Dziecka, tel.22 583 66 00 
 • Dziecięcy Telefon Zaufania - tel.: 800 12 12 12 
 •