foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 Giżycko

Komunikat z dnia 08.06.2020 - czasowe zawieszenie zajęć w Oddziale przedszkolnym :

1. Zarządzenie nr 14/2020  dyrektora SP nr w Giżycku z dnia 05 czerwca 2020.

 

 

 

Komunikat z dnia 29.05.2020 - zwrot książek i podręczników  

1. Procedura zwrotu KSIĄŻEK.

2.Procedura zwrotu PODRĘCZNIKÓW.

 

 

 

 

Komunikat z dnia 22.05.2020 - w sprawie sposobu realizacji zadań SP nr 4 w okresie pandemii.

1. Zarządzenie nr 12/2020 dyrektora SP nr 4 w Giżycku z dnia 22 maja 2020.

2..Warunki organizacyjne i sanitarne uczestniczenia w bezpośrednich konsultacjach z nauczycielami w Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku.

3. Warunki organizacyjno-sanitarne uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku.

4. Warunki organizacyjne i sanitarne uczestniczenia w zajęciach organizowanych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku

5. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH dot. stanu zdrowia dziecka oraz zapoznania się z przyjętymi procedurami postępowania w szkole w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

 

 

 

 

 

Komunikat z dnia 06.05.2020 roku

Informacja w sprawie zawieszenia działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku.

1.Zarządzenie nr 10/2020  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku z dnia 6 maja 2020 r.

 

 

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego  – kontakt pod nr telefonu 798 615 703 :

 • Poniedziałek: 11:00-16:30
 • Wtorek: 10:00 - 16:00
 • Środa: 7:30 - 12:30
 • Czwartek: 11:00 - 16:30
 • Piątek: 7:30 - 12:30

Konsultacje i porady psychologiczne – kontakt pod nr telefonu 798 615 396:

 • Poniedziałek: 8:00-12:30
 • Wtorek: 8:00 - 12:30
 • Środa: 12:00 - 16:30
 • Czwartek: 8:00 - 12:30
 • Piątek: 12:30 - 16:30

Oraz za pośrednictwem strony internetowej na Facebooku

Ewelina Jaszcz psycholog SP 4 - Facebook

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice

Przekazujemy darmowe materiały do nauki w domu przygotowane przez Centrum Rozwoju Lokalnego - organizatora ogólnopolskiej

akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" - film z 10 poradami psychologa dotyczącymi wychowania dzieci. 

Wskazówek udziela psycholog mgr Beata Liwowska.

Link do filmiku:  https://youtu.be/HxbYRBAKs7U  

 

Zachęcamy do korzystania z darmowych materiałów do nauki w domu.

Nowe materiały będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek aż do czasu, gdy szkoły i przedszkola wznowią funkcjonowanie.

Link do materiałów:   https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

 

 

 

 

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia jutrzejszego tj. 12 marca 2020 r. (czwartek) do 25 marca 2020 r. (środa) szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

RODZICÓW PROSIMY O POZOSTAWIENIE DZIECI W DOMACH.

Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W dniach 12 i 13 marca (czwartek, piątek) odbywać się będą wyłącznie działania opiekuńcze, proszę jednak rodziców, z wiadomych względów, o TRAKTOWANIE TEJ MOŻLIWOŚCI JAKO ABSOLUTNĄ OSTATECZNOŚĆ!

Od czwartku 12 marca NIE MA OBIADÓW w stołówce szkolnej.

Uczniowie!
To nie są dodatkowe ferie! Nauczyciele w miarę możliwości będą proponowali Wam zajęcia e-learningowe.

Logujcie się często na Librusa!

 

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice

Od 01.04.2020r. wpłaty za obiad należy dokonywać przelewem elektronicznym na konto szkoły 

 PEKAO S.A.     65 1240 5787 1111 0010 5861 4825

z dopiskiem w tytule :

Imię i nazwisko ucznia korzystającego z obiadów, klasa,

oraz miesiąc, za który jest dokonana opłata.

Płatność   z góry do  10 każdego miesiąca (np. do 10 kwietnia płacimy za kwiecień, itd)

W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, uczeń skreślony będzie z listy  stołujących się.

Również od 01.04.2020 zmienia się cena jednego obiadu i wynosić będzie 3zł 50 gr.

Poniżej przedstawiamy Państwu cenę obiadów na kolejne miesiące:

 • Kwiecień – 52zł 50 gr
 • Maj – 70 zł
 • Czerwiec – 56 zł

 

 

 

 

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku: nauczyciele, wychowawcy klas, psycholog szkolny, pedagog szkolny, dyrekcja szkoły, inni pracownicy szkoły.
 • Bezpłatny Telefon Zaufania, tel. 116 111 (czynny cała dobę)
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wodociągowa 15 tel.87 428 56 06
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 33 tel.87 429 99 62
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5 tel.87 429 10 89
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Smętka 5 tel.87 428 33 15
 • Sąd Rejonowy, III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Gdańska 11 tel.87 429 21 94
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, ul. Gdańska 11 tel.87 441 80 06
 • Komenda Powiatowa Policji, ul. 1-go Maja tel.87 429 92 00
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, tel.87 428 4030
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel.801120002
 • Biuro Rzecznika Praw Dziecka, tel.22 583 66 00 
 • Dziecięcy Telefon Zaufania - tel.: 800 12 12 12 
 •  

 

CYBERPRZEMOC

Cyberprzemoc- jest to prześladowanie, zastraszanie, nękanie i wyśmiewanie innych osób za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych, takich jak:
- SMS i MMS
- e-mail
- witryny internetowe
- fora dyskusyjne
- blogi
- komunikatory
- czaty

Jak rozpoznać, że dziecko jest prześladowane:
1. Wydaje się poirytowane, smutne lub zdenerwowane po zakończeniu rozmowy przez telefon lub korzystania z komputera.
2. Izoluje się od lubianych znajomych i zajęć.
3. Gorzej się uczy lub okazuje złość albo niezadowolenie ze szkoły lub konkretnego przedmiotu.
4. Wykazuje nietypowe oznaki przygnębienia lub smutku.

Skutki cyberprzemocy
1. Spadek samooceny.
2. Depresja.
3. Izolacja od rówieśników.
4. Lęki.
5. Brak zaufania.

Gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą cyberprzemocy
www.saferinternet.pl

www.dzieckowsieci.pl

www.helpline.org.pl

www.sieciaki.pl

Przemoc stosowana za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnychto przestępstwo!

 

 

 

 

 

Źródło informacji - opracowanie: prof. Józef Bednarek i dr Anna Andrzejewska