foto1
Pływać nauczymy każdego!
foto1
Żeglujemy z pasją!
foto1
Sport to podstawa!
foto1
Dbamy o bezpieczeństwo!
foto1
Nie samym sportem ...
tel. (87) 428 36 68

ul. 3-go Maja 21          11 - 500 Giżycko

erasmus

Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku była jednym z 10 Partnerów realizujących projekt "Strategiczne Partnerstwo Edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus" w ramach projektu Erasmus+.
W projekcie wspólnie pracowało 50 nauczycieli polskich, w tym ośmioosobowa grupa z SP4 i 50 litewskich.
Główne zadania realizowane w projekcie to wykorzystanie w procesie nauczania nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu i utworzone podczas jego realizacji zasoby edukacyjne znaleźć można na stronie www.gizycko-alytus.edu.pl

Informacja dotycząca realizacji projektu "Strategiczne Partnerstwo Edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus"

Komentarze i opinie nauczycieli